Pomyśl dziś #9 Na co czeka niebo?

504

Pomyśl dziś #9 Na co czeka niebo?

Kontynuując temat nieba, chciałem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie: na co w niebie czekają? W 4 rozdziale Księgi Objawienia w powitalnej sekwencji czytamy, że apostoł Jan usłyszał, jak te postacie śpiewały: „Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść”.

Niebo czeka na powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Kościół też. Na końcu Księgi Objawienia, 17 werset 22 rozdziału czytamy: „A Duch i oblubienica… – czyli kościół – …mówią: Przyjdź!” i na końcu Jezus odpowiada: „…ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce” i kościół odpowiada: „Amen, przyjdź, Panie Jezu!”.

Zadziwiające jest, że chrześcijanie dzisiaj bardzo rzadko mówią, że czekają na przyjście Jezusa! Bardzo rzadko też, szczególnie w naszej kulturze, mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa. A to ma kluczowe znaczenie dla twojej codzienności. Oto, jak apostoł Piotr zwraca się do ciebie z konkretnym pytaniem:

Skoro to wszystko… – tu na ziemi – …ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego…?”.

To pytanie na dziś.