Pomyśl dziś #34 Przepis na porażkę!

733

Chciałem dzisiaj dla kontrastu przedstawić pewny sposób, jak ponieść porażkę.

Mówiłem, jak odnieść sukces, że trzeba, po pierwsze, poświęcić całego siebie, ale po drugie, trzeba rozpoznać doskonałą wolę Boga objawioną w Piśmie Świętym.
Jak z kolei ponieść porażkę? Proste! Nawet jeśli poświęcisz całego siebie, ale złemu celowi – poniesiesz porażkę. Czyli chcesz ponieść porażkę, wybierz osobiście, sam dla siebie cel życia, cel swojej misji, odrzucając to, co Bóg objawił.

Jeśli zrobisz to po swojemu, nawet jeśli oddasz całe swoje życie, nawet jeśli zrobisz cokolwiek największego, poniesiesz porażkę. Apostoł Paweł przestrzega przed tym w 13 rozdziale 1 Listu do Koryntian, mówiąc: „Chociażbym nawet całego siebie oddał na spalenie, ale nie szedł razem z Bogiem…”, tam konkretnie mówi o miłości, „…nic mi to nie pomoże”. Chcesz przepisu? Masz: Rób po swojemu, a poniesiesz porażkę.