Pomyśl dziś #8 Co w niebie mówi się o Jezusie?

725

Pomyśl dziś #8 Co w niebie mówi się o Jezusie?

Co w niebie mówi się o Jezusie Chrystusie? Tu na ziemi różnie mówią. Jedni mówią, że to jakiś nauczyciel moralności, inni, że to pierwszy komunista. Świadkowie Jehowy mówią, że Jezus to tylko pierwsze stworzenie Boże i absolutnie nie chcą w Nim uznać Boga Wszechmogącego.

Kiedy Jan apostoł trafił do nieba, zobaczył najpierw śpiewające postacie, później istoty mówiące o stworzeniu, a zaraz potem ujrzał dramatyczną scenę!

W niebie pojawił się problem: kto odkupi ludzi, kto zmyje ich grzechy, żeby mogli tu wejść? I wtedy pojawia się na scenie Jezus Chrystus i to o Nim mówią w niebie: „Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem… – mówi Jan – jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków”. Amen!

Jeśli w niebie tak mówią o Jezusie, zrównują Go w chwale z Bogiem Ojcem, warto, żebyś ty tak samo myślał i mówił o Nim na ziemi.