O mnie
BIO

Pastor Paweł Chojecki. Wychowany jako ateista. W dorosłym życiu zdecydował jednak, aby zostać chrześcijaninem.

Dziś jest pastorem i założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także twórcą i redaktorem naczelnym telewizji internetowej, magazynu i wydawnictwa „Idź Pod Prąd”.

Absolwent klasy uniwersyteckiej elitarnego 1. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie im. Stanisława Staszica. Tam też poznaje miłość swojego życia, przyszłą żonę – Marzenę, która jest odpowiedzią na jego pierwszą modlitwę do Boga.

W 1981 roku bierze udział w przygotowaniu antykomunistycznego strajku nauczycieli w Lublinie, a na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego – w strajku studenckim NZS-u na Politechnice Krakowskiej.

Na studiach razem z Marzeną rozwijają swoją górską pasję. Zostają Studenckimi Przewodnikami Tatrzańskimi.

Już wtedy marzą o zmianie Polski i dokonaniu czegoś niezwykłego. Po wielu rozczarowaniach życia studenckiego i pierwszej „Solidarności” wreszcie trafiają na właściwy trop. Odkrywają, że zanim osiągną wielkie rzeczy w przestrzeni publicznej, muszą najpierw zmienić siebie!

To wtedy, w 1986 roku, w Hali „Wisły” w Krakowie, w wieku 23 lat, Paweł Chojecki podejmuje najbardziej przełomową decyzję w swoim życiu. Zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus nie jest tylko postacią z historii, ale żyje teraz i jest blisko każdego człowieka. „Wtedy zrozumiałem, że Jezus umarł na Krzyżu po to, by zapłacić karę za moje grzechy, aby uwolnić mnie od wiecznego piekła. Bóg w Biblii powiedział, że nie mogę zasłużyć sobie na zbawienie dobrymi uczynkami, że tym, kto może mnie uratować, jest tylko i wyłącznie Jezus – i chce mnie zbawić za darmo, niezależnie od moich uczynków! Wtedy wraz z żoną poprosiliśmy Jezusa o to, by tu i teraz nas zbawił” – wspomina dziś pastor Chojecki.

Zaraz po nawróceniu do Jezusa Paweł Chojecki angażuje się w Ruch Oazowy ks. Blachnickiego oraz w działania amerykańskiej misyjnej organizacji Campus Crusade for Christ. Staje się aktywnym świeckim animatorem katolickim.

W 1988 roku wraz z przyjaciółmi zakłada Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Pojednanie” i rozpoczyna wydawanie miesięcznika „Pojednanie” oraz druk książek chrześcijańskich w niewielkich nakładach na powielaczu.

Szybko odkrywa jednak, że Kościół rzymskokatolicki nie opiera się na Biblii, ale na ludzkich dogmatach, które jej przeczą. Zdaje sobie sprawę, że to nie Biblia, ale Urząd Nauczycielski Kościoła jest najwyższym autorytetem w tej organizacji, a do zbawienia według katolicyzmu nie wystarczy to, co zrobił Jezus na Krzyżu Golgoty, ale potrzebne są sakramenty i tzw. dobre uczynki.

W 1989 roku postanawia opuścić katolicyzm.

Zakłada kościół Wspólnota Chrześcijańska „Pojednanie” i kieruje Wydawnictwem „Pojednanie”, które wówczas zajmuje się już profesjonalnym drukiem literatury chrześcijańskiej. W tym czasie Paweł Chojecki tłumaczy także książki z języka angielskiego.

W 1996 roku pastor powołuje do życia Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który zostaje wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

W 2003 roku Paweł Chojecki rozpoczyna wydawanie chrześcijańskiego miesięcznika społeczno-politycznego „IDŹ POD PRĄD” i zostaje jego redaktorem naczelnym.

Pastor Chojecki wchodzi na pionierską w Polsce ścieżkę łączenia działalności duszpasterskiej i politycznej. Dołącza do wolnorynkowej i konserwatywnej partii Unia Polityki Realnej, która w tamtym czasie jest najbardziej wolnościowym środowiskiem w Polsce. Pastor zostaje członkiem Rady Głównej ugrupowania i jego rzecznikiem prasowym. Wraz z posłem PiS Arturem Górskim organizuje spotkanie szefa UPR z Jarosławem Kaczyńskim.

Po kilku latach opuszcza jednak Unię Polityki Realnej po tym, jak jej przywódcy przyjmują prorosyjską retorykę.

W 2008 roku pastor Chojecki rozpoczyna działalność internetowej telewizji Idź Pod Prąd.

8 lat później, 1 lutego 2016 roku Paweł Chojecki startuje z codziennym programem w IPP TV, poświęconym komentowaniu bieżących tematów. Oglądalność na żywo nierzadko jest w światowej czołówce serwisu YouTube. Programy mają zasięgi od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy widzów. Znakiem rozpoznawczym pastora staje się wymachiwanie przed kamerami Nowym Testamentem, którego od tamtej pory IPP TV rozesłała po całej Polsce już wiele tysięcy egzemplarzy!

Idź Pod Prąd staje się oddolną organizacją patriotyczną. To już nie tylko gazeta, telewizja czy portal internetowy – to środowisko ludzi rozsianych po całym świecie, którym w sercu głośno grają wolność i Polska! I którzy dla tych wartości są w stanie poświęcić swoją energię, czas i fundusze, bowiem IPP to medium utrzymujące się nie z podatków ani państwowych dotacji, ale ze wsparcia swoich niesamowitych Widzów!

Chociaż ukończył Politechnikę Krakowską, a nie seminarium teologiczne, obecnie jego kazań co tydzień słucha kilka tysięcy osób. Jest zaangażowany w zakładanie kościołów, nadzoruje powstawanie ponad 20 wspólnot w Polsce i wśród Polonii za granicą.

Jego celem jest powrót do dobrych tradycji Rzeczpospolitej Złotego Wieku z czasów protestanckiej reformacji, kiedy to Biblia stanowiła punkt koncentracji polskiej elity, a wolność i tolerancja były na najwyższym poziomie w naszej historii. Chce to osiągnąć poprzez dotarcie do Polaków z Ewangelią Jezusa o darmowym zbawieniu!

Pastor Chojecki zainicjował projekt Megakościół, czyli inicjatywę mającą na celu ewangelizację Polski opartą na czterech filarach: silne kościoły lokalne, nowoczesne media, chrześcijański uniwersytet i chrześcijanie w polityce.

Motto jego służby to: „Żarliwość o dom twój pożera mnie” z Ewangelii Jana 2:17.