Pomyśl dziś #26 Papież: Ustanówmy „globalną etykę”!

613

Papież powiedział: Ustanówmy „globalną etykę”! – to informacja, która powinna każdego, nawet pobieżnego czytelnika Biblii, wprawić w osłupienie.

Oto głowa Kościoła rzymskokatolickiego zwołała spotkanie z taoistami. Taoiści – chińska religia czy system filozoficzny… W rzeczywistości, co idzie dzisiaj z Chin, to przecież zwykły komunizm (jak Instytuty Konfucjusza otwierane na całym świecie na uniwersytetach to opakowane w złoto czy sreberko konfucjanizmu propagowanie komunizmu). Taoizm to też chiński komunizm opakowany w system filozoficzny.
Otóż, co na tym spotkaniu ustalono? Głowa Kościoła katolickiego, jego przedstawiciele oraz komuniści ustalili, że trzeba światu dać… nową, globalną etykę! Jeśli trzeba ustalić nową, globalną – czyli obowiązującą cały świat – etykę, to znaczy, że jeszcze takiej nie ustalono, że takiej nie ma i trzeba stworzyć ją od nowa. To jest oczywiste wypowiedzenie posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi! To Bóg w Biblii, a Jezus Chrystus osobiście, przychodząc na ziemię, dał etykę, czyli umiejętność rozróżniania i oceny, co jest dobre, a co złe.

Kościół katolicki wespół z komunistami chińskimi chce dzisiaj dać światu nową, globalną etykę. Jako kontynuację tej informacji, bo żadnych wniosków nie podaję, przeczytaj sobie 17 rozdział ostatniej księgi Biblii – Księgi Apokalipsy.

Wnioski zostawiam tobie – naprawdę powinieneś się z nimi pospieszyć!