Pomyśl dziś #14 Co nakazała Maria?

473

Pomyśl dziś #14 Co nakazała Maria?
W Polsce popularne jest słuchanie tzw. objawień maryjnych. Ludzie w tym celu jeżdżą nawet daleko. Teraz modne jest Medjugorie. Tam udają się całe pielgrzymki, 1000 km czy trochę więcej, żeby się dowiedzieć, co rzekomo mamy czynić, jaki jest przekaz od tej osoby, która tam różne rzeczy podaje.
Gdyby jednak ktoś chciał zobaczyć prawdziwe objawienie maryjne, to jest bardzo prosty sposób – można otworzyć Biblię na Ewangelii Jana, 2 rozdział, werset 5. Co prawda jest to sytuacja konkretna, gdzie Maria, z pewnym nakazem zwraca się do współczesnych sobie ludzi, ale na podstawie tego nakazu można zobaczyć, jaka postawa królowała w głowie tej Marii, która naprawdę jest matką Jezusa, która jest opisana w Biblii.
A cóż tam znajdziemy? Proste stwierdzenie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J.2,5).
Tak Maria powiedziała o swoim synu. Jeśli więc chcesz wiedzieć, co Jezus powiedział, musisz najpierw to poznać, by móc zrealizować ten prosty nakaz: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Czy wiesz, co Jezus powiedział do ciebie?