Pomyśl dziś #13 Masz wiadomość z nieba!

871

Pomyśl dziś #13 Masz wiadomość z nieba!
W Polsce często uprawia się, mniej lub bardziej świadomie, tzw. kult zmarłych. Szczególnie oczekiwane jest w niektórych środowiskach, by po śmierci dziadek się przyśnił czy ciocia, żeby coś powiedzieli ciekawego. Ludzie się bardzo tym podniecają, opowiadają sobie, że się komuś coś przyśniło i że dziadek to czy tamto powiedział.
Po co szukać w snach i różnych tego typu mało rzetelnych źródłach? Odsyłam was do Biblii. Oto tam, w 7 rozdziale Księgi Objawienia, mamy proste przesłanie tych ludzi, którzy umarli i z nieba do ciebie wołają. Obj.7,10: „I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”, czyli u Jezusa Chrystusa.
Jezus Chrystus chce dać ci zbawienie. Stoi u drzwi twojego serca. To jest przesłanie z nieba – masz wiadomość! Jak na nią odpowiesz?