Pomyśl dziś #5: Czujność. Character First!

1555

Pomyśl dziś #5: Czujność. Character First!

Pokazałem wczoraj plakat, jaki przywitał nas w „The John Berg Society” w USA: Character First. Jest tam 49 cech charakteru, które powinni w sobie rozwijać ludzie, którzy chcą właściwie służyć Bogu i innym. To samo jest dostępne w formie malutkiej książeczki.

Obiecałem, że zajmiemy się tymi cechami. Dzisiaj chciałem zacząć od pierwszej: czujność.

Czujność to znaczy bycie świadomym tego, co dzieje się wokół i dzięki temu reagowanie we właściwy sposób.

Wielu ludzi chowa głowę w piasek, wielu chrześcijan mówi, że np. nie będzie interesowało się polityką, nie wiedząc, że przez to stają się głupimi, przez to stają się ludźmi, którzy nie mogą właściwie reagować na otoczenie. List do Efezjan mówi: „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana”. Jeśli nie będziesz rozumiał życia, sytuacji zewnętrznej, w jakiej się znajdujesz, nie będziesz interesował się np. polityką, wychowaniem dzieci czy swoją żoną, swoją rodziną, nie będziesz mógł reagować właściwie. Nie będziesz mógł czynić woli Bożej. Czujność – to pierwsza cecha, którą chciałem, żebyśmy się zajęli.