Pomyśl dziś #32 Co jest potrzebne do zwycięstwa?

837

Często zastanawiamy się, co jest nam potrzebne do zwycięstwa. Chciałem zaproponować prosty przepis z Listu do Rzymian, 12 rozdział:
„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Bóg wie, co jest dobre, miłe i doskonałe, a Ty masz dwa problemy.
Po pierwsze, najpierw musisz poznać – od tego jest objawienie Pisma Świętego – co Bogu się podoba, co jest wolą Boga, co jest dla Niego miłe i co przez Niego uważane jest za doskonałe.

To jest bardzo ważne: nie tylko dobre, bo możesz robić dziesiątki dobrych rzeczy, ale ty masz zrobić to, co Bóg uważa za doskonałe. Czyli pierwszy problem – poznać Słowo Boże, by zrozumieć wolę Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Drugi problem to jest poświęcić siebie, by ten cel Boga na ziemi przez swoje życie zrealizować. To się nazywa – rzucić serce za przeszkodę albo swój los na stos.

To jest pytanie do ciebie: czy chcesz swoje życie poświęcić dla realizacji Bożych celów? Jeśli tak, to wtedy nie będzie już pytania: „Czy to się uda?” tylko: „Czy ty dasz siebie na full, żeby zrealizować Boży cel dla twojego życia?”.