Pomyśl dziś #30 Grzech multikulti. Wyznawcy prostytutki

862

Wielka prostytutka opisana w Biblii w 17 rozdziale Apokalipsy to odstępczy system religijny, kościół z siedzibą w Rzymie, który zwodzi mieszkańców całej ziemi przeciwko Bogu i kieruje całą ziemię do oddania czci, uznania, władzy rządu światowego.

Kiedy czytamy ten opis w 15 wersecie tego rozdziału, znajdujemy bardzo ciekawe stwierdzenie o wyznawcach kościoła czasów ostatecznych, tej wielkiej wszetecznicy. „I mówi do mnie:…”, tu anioł do apostoła Jana, „…Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki”.

Jeśli porównamy to z opisem nieba, rzeczywiście w niebie też mamy ludy, plemiona, narody i języki oraz określenie – „jeden wielki tłum”, w którym są właśnie ludy, narody, języki itd. Wyznawcy kościoła czasów ostatecznych, czyli raczej antykościoła, są nazywani tradycyjnie ludami, narodami i językami, ale pojawia się obok tego coś nowego, nazwa: tłumy.

Oczywiście dla mnie skojarzenie jest proste. Kościół katolicki i inne kościoły zaangażowane są teraz w tworzenie nowego kościoła multikulti.
Multikulti to zbiorowisko ludzi wyzutych ze swojej kultury, wyzutych ze swojej tożsamości narodowej i połączonych w jednym tyglu. To zbiorowisko bardziej można nazwać motłochem niż ludem.

Zobaczcie, Biblia i to przewidziała! Kościół antychrysta stworzy nowy rodzaj społeczny – ludzi bez narodu. Oczywiście, tradycyjne narody będą jeszcze istniały, ale pojawi się jeszcze coś nowego. Dlatego pamiętaj, jeśli angażujesz się w promowanie multikulti w dowolny sposób – czy na zasadzie sierotki Marysi, czy interesu politycznego – wchodzisz w konflikt z Bogiem, realizujesz interes szatana.