Pastor przeciwko zatrudnianiu duchownych przez państwo

1275

W związku z ujawnioną przez media informacją, że państwo polskie zajmuje się pośrednictwem pracy dla muzułmańskich imamów, apelujemy, by Rzeczpospolita Polska nie brała udziału w zatrudnianiu duchownych żadnych wyznań czy kościołów. Zatrudnienie i utrzymanie osób duchownych to domena związków wyznaniowych i ich członków, a nie instytucji państwa polskiego. Zwracamy się do kościołów i partii politycznych, by również zajęły krytyczne stanowisko wobec uczestniczenia instytucji państwowych w zatrudnianiu duchownych. Zatrudnianie osób duchownych na stanowiskach państwowych powoduje uzależnienie kościołów od państwa i utrudnia im pozostanie wiernymi swoim ideałom.

W imieniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie,
Pastor Paweł Chojecki


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach pośredniczy w zatrudnianiu muzułmańskich imamów w Polsce:

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Paweł Chojecki przeciwny zatrudnianiu duchowych przez państwo, Idź Pod Prąd NA ŻYWO, 9 stycznia 2019