Pastor Chojecki skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności za krytykę Kościoła katolickiego

495