Pomyśl dziś #32 Co jest potrzebne do zwycięstwa?

0
65

Często zastanawiamy się, co jest nam potrzebne do zwycięstwa. Chciałem zaproponować prosty przepis z Listu do Rzymian, 12 rozdział:
„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Bóg wie, co jest dobre, miłe i doskonałe, a Ty masz dwa problemy.
Po pierwsze, najpierw musisz poznać – od tego jest objawienie Pisma Świętego – co Bogu się podoba, co jest wolą Boga, co jest dla Niego miłe i co przez Niego uważane jest za doskonałe.

To jest bardzo ważne: nie tylko dobre, bo możesz robić dziesiątki dobrych rzeczy, ale ty masz zrobić to, co Bóg uważa za doskonałe. Czyli pierwszy problem – poznać Słowo Boże, by zrozumieć wolę Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Drugi problem to jest poświęcić siebie, by ten cel Boga na ziemi przez swoje życie zrealizować. To się nazywa – rzucić serce za przeszkodę albo swój los na stos.

To jest pytanie do ciebie: czy chcesz swoje życie poświęcić dla realizacji Bożych celów? Jeśli tak, to wtedy nie będzie już pytania: „Czy to się uda?” tylko: „Czy ty dasz siebie na full, żeby zrealizować Boży cel dla twojego życia?”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.